OSCO INTERNATIONAL Co., Ltd.|VIETNAM|HANOI|大崎機工株式会社|ベトナム|ハノイ|省力化|FA機器|東南アジア|日系|

 

Giới thiệu chung

 

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung
  ■Tên thành lập Công ty TNHH Osco International
  ■Địa chỉ Lô số 3, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  ■Tel (0084)4 3 5576450
  ■Fax (0084)4 3 5576451
  ■Người đại diện Arai Norichika
  ■Ngày thành lập Ngày 27 tháng 12 năm 2007
  ■Vốn điều lệ 400,000 USD
  ■Số lượng nhân viên 160 người
  ■Ngành nghề kinh doanh 1.Kinh doanh máy móc, công cụ
2.Kinh doanh các sản phẩm gia công đặc biệt
 

Sơ đồ Công ty

Sơ đồ Công ty
 
 [ Địa chỉ ]  Lô số 3, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
<<OSCO INTERNATIONAL CO., LTD>> Lô số 3, Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội TEL:(0084)4 3 5576450